Rasz Tech

Księżyc

Pokaz 1 "Księżyc"

Na tym pokazie online będzie można zapoznać się z ciekawostkami dotyczącymi Księżyca, jego budowy i zjawisk, któremu podlega ten jedyny naturalny satelita Ziemi. Jednak głównym elementem pokazu jest model dydaktyczny wykonany przez uczniów Naszej Szkoły dotyczący ruchu Księżyca wokół Ziemi. Ten eksponat pozwala zaobserwować w przybliżony sposób nie tylko zaćmienie Słońca, ale także i Księżyca. Sprawny obserwator zauważy rozjaśnienie cienia, modelujące nocne rozświetlenie niewielkich obszarów Ziemi, które pojawi a się podczas obrotu Księżyca wokół Ziemi.

Trzęsienia Ziemi

Pokaz 3 "Trzęsienia Ziemi"

Podczas tego pokazu zostanie zaprezentowany model dydaktyczny zbudowany w ramach kółka fizycznego, który pozwala zaobserwować proces rozchodzenia się drgań. Okazuje się, że drganie wywołane za pomocą silniczka w jednym miejscu rozchodzi się poprzez system sprężyn na całą powierzchnię naszego modelu. To zadziwiające, że za pomocą jednego silniczka i zmiany jego szybkości można sterować skomplikowanym procesem rozchodzenia się fali przestrzennej.

Fuzja

Pokaz 2 "Fuzja"

Ten pokaz demonstruje konstrukcję i sposób działania specjalnego urządzenia, które w sposób modelowy pozwala zaobserwować procesy zachodzące podczas fuzji termojądrowej.

Piknik Naukowy 2021

Piknik Naukowy 2021

Pokazy Słowem wstępu Nie dbasz dzisiaj o przyrodę Niszczysz góry, lasy wodę Nie szanujesz dziś planety Huragany wciąż niestety Myślisz tylko dziś o sobie Jutro mieszkasz w ziemskim grobie Księżyc Chociaż Księżyc się nie grzeje od zarania nam jaśnieje Fuzja Gdy połączą się atomy, z fuzji świecą nasze domy Trzęsienia Ziemi Nie szanujesz dziś planety, […]