Rasz Tech

Ciepło, ciepło, już gorąco,
freon grzeje na bieżąco


Mechanizm efektu cieplarnianego jest stosunkowo prosty i można go zaobserwować nawet w typowej szklarni. Promieniowanie elektromagnetyczne docierające na Ziemię ze Słońca przechodzi częściowo przez ziemską atmosferę docierając do jej powierzchni w postaci promieniowanie UVA, UVB, UVC i widzialnego, w zakresie od 480 nm 800 nm. To promieniowanie nagrzewa powierzchnię Ziemi, która oddaje tę energię w postaci promieniowania podczerwonego IR o długości fali . Czyli powierzchnia Ziemi działa jak transformator promieniowania z jednej długości fali na inną długość fali. Ten nadmiar promieniowania może uciekać w przestrzeń kosmiczną podobną drogą jaka dotarł do Ziemi, tylko w odwrotnym kierunku, przechodząc od powierzchni Ziemi poprzez ziemską atmosferę w przestrzeń kosmiczną Problem w tym, że zmiana rodzaju promieniowania, która zaszła wcześniej powoduje, że promieniowanie to już nie przechodzi przez ziemska atmosferę w taki sam sposób. Otóż okazuje się, że niektóre cząsteczki w naszej ziemskiej atmosferze działają jak lustro odbijające promieniowanie podczerwone IR, co w konsekwencji powoduje powrót promieniowania i energii niesionej przez to promieniowanie na powierzchnię Ziemi. łatwo zauważyć, że w takim przypadku mamy do czynienia z dodatnim bilansem energetycznym, czyli z zaburzeniem równowagi energetycznej. Zbyt intensywny proces zatrzymywania takie energii słonecznej może przyczynić się do wzrostu średniej temperatury na Ziemi.

Cząsteczki, które tworzą swoiste lustro odbijające promieniowanie IR są w skrócie nazywane gazami cieplarnianymi. Należą do nich:

Para wodna

dwutlenek węgla (CO2)

Freon (CFC)

Metan (CH4)

Ozon

Podtlenek azotu (N2O)

Bromochlorodifluorometan – CF2ClBr (Halon 1211)

Projekt sponsorowany przez:

Pokazy

Pokaz 1 "Księżyc"
Pokaz 2 "Fuzja"
Pokaz 3 "Trzęsienia Ziemi"
Pokaz 4 "Konwekcja"
Piknik Naukowy 2021
Powrót do Piknik Naukowy 2021
Pokaz 6 "Harfa"
Pokaz 8 "Covid-21"

Pomysłodawca pokazu:

Autorzy eksponatu:

Autorzy zdjęć:

Autorzy filmów:

Autorzy artykułu:

Redakcja artykułu: