Rasz Tech

Z bliska chcesz zobaczyć chmurę
Konwekcyjnie lecisz w górę


Mało kto zdaje sobie sprawę, że konwekcja, jedno z najważniejszych zjawisk fizycznych odpowiadających za ziemski klimat, jest też tym, które umożliwia nam gotowanie wody w kuchni. Wykorzystuje się ją m.in. w balonach na ogrzane powietrze, szybowcach, kaloryferach czy w klimatyzacji.

Konwekcja jest procesem przepływu ciepła w cieczy, gazie albo plazmie wynikającym z różnicy w gęstości różnych obszarów tego płynu związanej z ich temperaturą. Kiedy ogrzewamy powietrze, zwiększa ono swoją objętość, a więc też zmniejsza gęstość, ponieważ jego masa się nie zmienia. Kiedy takie powietrze znajdzie się wśród powietrza chłodniejszego, a więc i gęstszego, jest wypierane w górę. To samo może stać się z wodą – kiedy podgrzewamy ją u dołu garnka, staje się mniej gęsta i zostaje wyparta na górę naczynia. Wtedy na jej miejsce napływa zimna (gęsta) woda z wyższej części garnka, która szybko zostaje ogrzana i też płynie do góry. W ten sposób, choć źródło ciepła – palnik – znajduje się od spodu naczynia, woda jest ogrzewana w miarę równomiernie, ponieważ jej najzimniejsza część zawsze płynie ku dołowi.

Obieg ciepła w pokoju

Wbrew pozorom, proces ogrzewania atmosfery niewiele różni się od tego przykładu. Kiedy ląd, oświetlany przez słońce, nagrzewa się, zaczyna przekazywać ciepło najniżej położonym masom powietrza. Następnie z powodu konwekcji to powietrze unosi się, ogrzewając wyższe części atmosfery. Samo jednak staje się chłodniejsze, a kiedy natrafia na nowo ogrzane przez ląd powietrze, zaczyna opadać z powrotem ku Ziemi. Tak powstają komórki konwekcyjne, czyli pętle którymi powietrze stale podąża – przy nagrzanej ziemi unosi się do góry, a po ochłodzeniu znowu opada. Takie komórki konwekcyjne pokrywają naszą całą atmosferę i utrzymują ją w cieple.

Konwekcja wywiera dodatkowy wpływ na klimat przez umożliwienie formowania się chmur (cumulusów, cumulonimbusów oraz altocumulusów). Gdy powietrze lecące w górę (w prądzie wstępującym) ochładza się, zachodzi kondensacja pary wodnej. Jeśli powietrze jest suche, powstaje kłębiasty, biały cumulus, a jeżeli wilgotne – cumulonimbus, spiętrzona chmura łatwo wywołująca burze. Trzecim rodzajem chmur jaki może pojawić się na skutek konwekcji jest altocumulus – wyżej położony odpowiednik cumulusa formujący płaskie piętra obłoków. 

Proces powstawania konwekcji jest napędzany przez prąd konwekcyjny. W naturalnych procesach konwekcyjnych jest on spowodowany różnicami w gęstości obszarów o różnych temperaturach w płynie. 

Przykłady ruchów konwekcyjnych:

  • ruch wody przy podgrzewaniu
  • gaz unoszący się nad płomieniem

W klimacie powstają różne zjawiska dzięki konwekcji, między innymi powstawanie chmur (cumulus, cumulonimbus oraz altocumulus) 

obieg ciepła w czajniku

Poza występowaniem w różnych naturalnych procesach (na przykład cyrkulacji powietrza), konwekcja znalazła też zastosowania w transporcie, a dokładniej w balonach na ogrzane powietrze. To właśnie to zjawisko pozwala im się unosić. Poprzez ogrzewanie powietrza wewnątrz balonu można zmienić jego gęstość i unieść balon wyżej. Osiągamy w ten sposób efekt taki jak ten wynikający z podgrzania powietrza przez ląd, ale tym razem źródło ciepła jest przenoszone razem z balonem, co daje mu niezależność od naturalnej cyrkulacji powietrza. Jeśli taki balon pozostawimy bez ogrzewania, temperatura wewnątrz zacznie się wyrównywać z otoczeniem  i balon zacznie opadać. Poprzez kontrolowanie tej temperatury i przy okazji gęstości powietrza można więc sterować wysokością lotu. To wszystko jest możliwe właśnie dzięki procesowi konwekcji.

Poniższy obraz pokazuje sposób, w jaki sposób ptaki, szybowce, sterowce oraz paralotnie korzystają ze zjawiska konwekcji. W kolumnie ciepłego powietrza mogą wznieść się wyżej, natomiast ich wysokość może być podtrzymana dzięki bańkom ciepłego powietrza. Dlatego też nie potrzebują własnego napędu do utrzymania się w powietrzu, w przeciwieństwie do np. samolotów. Ulubioną chmurą szybowników (i ptaków) jest więc cumulus – oznacza obecność prądu konwekcyjnego, ale w przeciwieństwie do cumulonimbusa i altocumulusa nie zwiastuje prawdopodobnej burzy. 

W eksperymencie pokazane zostało w jaki sposób ciepły gaz unoszący się nad płomieniem wprawia w ruch spiralę wiszącą na nici. Ciepły gaz wypiera zimny zgromadzony pod powierzchnią spirali i wprawia ją w ruch okrężny. Dzięki temu, jesteśmy w stanie przemienić energię cieplną w energię kinetyczną (energię ruchu) spirali.

Projekt sponsorowany przez:

Pokazy

Pokaz 1 "Księżyc"
Pokaz 2 "Fuzja"
Pokaz 3 "Trzęsienia Ziemi"
Powrót do Piknik Naukowy 2021
Piknik Naukowy 2021
Pokaz 5 "Freon"
Pokaz 6 "Harfa"
Pokaz 8 "Covid-21"

Pomysłodawca pokazu:

Autorzy eksponatu:

Autorzy zdjęć:

Autorzy filmów:

Autorzy artykułu:

Redakcja artykułu: