Rasz Tech

Obieg wody

Podczas tego pokazu uczestnicy poznają zjawisko w przyrodzie, czyli cyrkulacja wody. Woda na naszej planecie zgromadzona jest w morzach, oceanach, jeziorach, rzekach, bagnach, pokrywie śnieżnej, lodowcach i zbiornikach wód podziemnych. Występuje w trzech stanach skupienia – gazowym (para wodna), ciekłym (woda) i stałym (lód). Woda stanowi kluczowy element napędowy życia w przyrodzie i dbanie o jej czystość pozwoli na bezpieczne i stabilne zadbanie o klimat.

Kulki

Pokaz 1 "Księżyc"

Strona tylko dla uczniów szkoły IB Raszyńska

Ta strona jest tylko dla uczniów szkoły IB Raszyńska, wpisz hasło podane Ci przez szkołęHarfa

Pokaz 6 "Harfa"

Muzyka od wieków towarzyszy człowiekowi, a harfa jest jednym z najstarszych instrumentów muzycznych. Jednak nasza harfa, wykonana w naszej szkole w ramach naszego kółka fizycznego jest bardzo nietypowa, gdyż tradycyjne metalowe struny zostały zastąpione strunami laserowymi o czerwonym zabarwieniu. Taka konstrukcja pozwala na niesamowite i efektowne granie różnych melodii, które to można zaobserwować na tym pokazie. Jeśli nie wiadomo, dlaczego harfa z czerwonymi laserami pojawiła się na pokazach związanych z klimatem, to koniecznie trzeba wejść na stronę dotyczącą tego pokazu, aby odkryć tajemniczy związek naszej harfy z ociepleniem naszego klimatu.

Freon

Pokaz 5 "Freon"

Ten pokaz jest bardzo intrygujący, gdyż pozwala zapoznać się nie tylko z wiedzą o chemicznych i fizycznych własnościach gazów cieplarnianych, które w głównej mierze są odpowiedzialne za wzrost średniej temperatury na całej naszej planecie w ostatnich dziesięcioleciach, ale także posiada rozbudowaną część praktyczną, w której to Uczestnik będzie mógł zaobserwować strukturę przestrzenna w/w gazów i to zarówno na podstawie modeli komputerowych jak i rzeczywistych, powstałych z prostych, drewnianych elementów.

Konwekcja

Pokaz 4 "Konwekcja"

Podczas tego pokazu Uczestnicy zapoznają się ze zjawiskiem konwekcji, z jego konsekwencjami i roli jaką konwekcja odgrywa w kształtowaniu klimatu. Opisane i nagrane proste doświadczenia z balonikiem oraz z kartonową spiralą udawadniają, nie tylko, że konwekcja istnieje, ale także pozwalają zrozumieć istotę tego ciekawego zjawiska.

Piknik Naukowy 2021

Piknik Naukowy 2021

Pokazy Słowem wstępu Nie dbasz dzisiaj o przyrodę Niszczysz góry, lasy wodę Nie szanujesz dziś planety Huragany wciąż niestety Myślisz tylko dziś o sobie Jutro mieszkasz w ziemskim grobie Księżyc Chociaż Księżyc się nie grzeje od zarania nam jaśnieje Fuzja Gdy połączą się atomy, z fuzji świecą nasze domy Trzęsienia Ziemi Nie szanujesz dziś planety, […]