Rasz Tech

Konwekcja

Pokaz 4 "Konwekcja"

Podczas tego pokazu Uczestnicy zapoznają się ze zjawiskiem konwekcji, z jego konsekwencjami i roli jaką konwekcja odgrywa w kształtowaniu klimatu. Opisane i nagrane proste doświadczenia z balonikiem oraz z kartonową spiralą udawadniają, nie tylko, że konwekcja istnieje, ale także pozwalają zrozumieć istotę tego ciekawego zjawiska.

Piknik Naukowy 2021

Piknik Naukowy 2021

Pokazy Słowem wstępu Nie dbasz dzisiaj o przyrodę Niszczysz góry, lasy wodę Nie szanujesz dziś planety Huragany wciąż niestety Myślisz tylko dziś o sobie Jutro mieszkasz w ziemskim grobie Księżyc Chociaż Księżyc się nie grzeje od zarania nam jaśnieje Fuzja Gdy połączą się atomy, z fuzji świecą nasze domy Trzęsienia Ziemi Nie szanujesz dziś planety, […]