Rasz Tech

Fizyka

Fizyka Działy Mechanika Mechanika Ten rozdział skupia się na badaniu ruchu i sił działających na obiekty. Zawiera podstawy dynamiki, kinematyki, ruchu jednorodnego i oporu powietrza. Uczniowie uczą się także analizować ruchy na wykresach prędkości i przyspieszenia oraz stosować zasady zachowania pędu i energii. Fale Fale W tym rozdziale uczniowie poznają właściwości fal mechanicznych i elektromagnetycznych, […]