Rasz Tech

LISTA WYKRYTYCH MUTACJI z podziałem na kontynenty

North AmericaF2L, L5F, L5I, V6F, L7V, P9L, S12C, Q14H, C15F, N17K, L18F, T20I, T22N, T22A, T22I, Q23K, P25S, A27S, A27V, T29I, F32L, R34C, H49Y, S50L, T51I, Q52L, Q52H, L54F, L54W, F55I, P57L, H69Y, S71F, G72V, T73I, G75V, T76I, F79L, D80N, D80Y, N87Y, D88N, D88E, D88Y, D88A, V90F, T95A, T95I, E96D, K97T, S98F, R102I, I105L, D111N, K113R, L118F, V130A, E132D, C136R, D138H, L141‐, L141F, G142V, G142‐, V143F, V143‐, Y144‐, Y144V, Y145H, H146Y, K147E, N148S, S151I, M153T, M153V, M153I, E154V, F157L, R158S, L176F, M177I, D178N, G181V, L189F, R190K, I203M, I210‐, R214L, D215Y, D215G, L216F, Q218L, F220L, S221L, A222V, A222P, D228H, L229F, Q239R, T240I, L242F, A243S, A243V, H245R, H245Y, R246K, D253Y, D253G, S254F, S256L, W258L, G261V, G261R, A262S, Y265C, V267L, R273S, E281Q, A288S, L293V, D294E, P295S, E298G, T307I, V308L, E309Q, Q314K, Q314L, Q314H, T315I, Q321L, T323I, P330S, A344S, T345S, A348T, A348S, N354K, R357K, V367F, V382L, P384L, V395I, R403K, V407I, A411S, G413R, L441I, R457K, K458Q, G476S, S477N, P479L, V483A, E484Q, Q493L, S494P, Y508H, H519Q, A520S, A522V, K529E, G545S, T547I, L552F, T553I, E554D, K558N, A570V, T572I, D574Y, E583D, I584V, S596I, I598V, N603H, Q613H, D614G, V615F, T618A, P621S, V622F, V622I, V622A, A623S, H625Y, A626V, P631S, W633R, G639V, S640F, A647S, A647V, E654Z, E654K, H655Y, N658Y, A668S, A672V, Q675R, Q675H, T676S, T676I, Q677H, Q677R, T678I, P681L, P681H, R682W, A684S, A684T, V687L, A688V, A688S, S689I, S691F, S698L, N703D, S704L, V705F, A706V, I714M, T716I, I720V, T724A, M731I, T732A, T732I, G744V, D745G, N751D, L754F, R765S, R765H, T768I, G769A, A771S, T778I, Q779H, E780Q, A783S, D808V, D808G, P809S, I818V, L822F, D830H, D830Y, Q836P, Q836L, G838D, A845S, A845D, A845V, A845D, A845S, A846V, R847I, K854R, N856S, T859I, D867N, A879V, A879S, A893E, A893V, E918V, L922F, A924S, A924V, S929I, D936H, D936Y, L938F, S939F, T941I, G946V, A958S, N969S, L981F, T1006I, V1008T, T1009I, A1016S, A1020V, F1052L, P1053T, L1063F, V1065L, A1070V, Q1071H, E1072V, K1073N, A1078V, A1078S, G1085R, K1086N, R1091L, H1101Y, V1104L, P1112L, D1118Y, T1120I, V1122L, S1123P, G1124V, G1124C, V1129A, I1130M, T1136I, D1139H, L1141F, D1146H, S1147L, D1153Y, P1162Q, P1162S, P1162Q, P1162S, D1163Y, G1167V, D1168H, V1176F, N1187Y, K1191N, N1192T, E1195Q, L1203F, K1205N, E1207A, 1219 V, G1219S, I1221T, V1228L, M1229I, V1230L, T1231I, T1231A, C1235F, M1237I, M1237V, M1237T, T1238I, K1245N, C1247F, G1251R, D1259H, S1261F, P1263L, V1264L
South AmericaN74K, I197V, D614G, V1176F
EuropeL5F, T22I, H49Y, Q115R, M153I, L176I, L176F, F186S, N188D, I197V, V213L, T240I, S254F, G261D, V367F, C379F, V382E, T393P, Y453F, F486L, N501T, T553N, K558R, T572I, L611F, D614G, T676I, S686G, M740I, G769V, Y789D, F797C, D839Y, A845S, A1020V, H1101Y, V1122L, P1162L, K1191N, M1229I, D1260N, D1260H, P1263L
AfricaL5F, S12F, T29I, H49Y, V70F, Y144‐, L242F, A288T, Q314R, R408I, A570S, D614G, S640A, A653V, Q677H, P812L
AsiaF2L, L5F, L8V, S12F, S13I, Q14H, T22I, P25L, Y28H, Y28N, T29A, G35V, Y38C, H49Y, S50L, L54F, A67V, A67S, I68‐, I68R, H69‐, V70‐, S71‐, G72‐, T73‐, N74‐, N74K, G75V, G75‐, T76I, T76‐, R78M, F86S, T95I, E96G, K97Q, S98F, V127F, D138Y, D138H, F140L, L141‐, G142‐, V143‐, Y144‐, H146Y, H146R, N148Y, S151G, W152L, M153I, S155I, E156D, S162I, Q173H, M177I, G181A, N185K, R190S, N211Y, V213L, S221W, Y248H, S255F, W258L, G261R, G261S, A262S, V267L, G268D, Q271R, A292V, L293M, D294I, P295H, L296F, S297W, C301F, P337R, V367F, L368P, V382L, R408I, A411D, E471Q, S477N, E484Q, P491L, Q506H, P507H, P507S, Y508N, L518I, H519Q, A520S, A570V, T572I, D574Y, E583D, G594S, Q607L, Q613H, D614G, V622F, A653V, E654Q, H655Y, Y660F, A672D, Q675‐, Q675H, Q675R, T676‐, Q677H, Q677‐, T678‐, N679‐, S680‐, P681‐, R682Q, R682W, R682‐, A684V, A684‐, R685‐, S686‐, V687‐, A688V, A688‐, Q690H, A701V, A706S, M731I, L754F, R765L, A771S, V772I, Q774R, E780D, A783S, K786N, T791I, K795Q, G798A, P809S, T827I, A829T, I834V, A879S, S884F, A892V, M900I, A930V, D936Y, L938F, S939F, S939Y, S974P, Q1002E, L1063F, T1077I, H1083Q, D1084Y, H1088R, F1089V, V1104L, F1109L, D1139Y, S1147L, D1153Y, G1167S, K1181R, R1185H, N1187K, K1191N, E1195Q, Q1201K, V1230E, C1243F, G1246A, D1259Y
OceaniaL5F, T22I, T29I, H49Y, S50L, T76I, S98F, I128F, D138H, M153I, L176F, D178N, E180K, I210‐, S221L, S247R, D253G, W258L, A262T, G283V, I468T, E471Z, S477N, V483F, G485R, Q498Z, T500I, N501Y, H519Q, P561L, E583D, D614G, P621S, A626V, Q675K, Q675H, S704L, M731I, T791I, D808B, P812S, D839N, A846V, I931V, D936Y, K1073N, 1079S, G1124V, D1163G, C1254F, D1260N