Rasz Tech

Otwarcie Wirtualnych Namiotow Pikniku Naukowego za:

  • 00Dni
  • 00Godzin
  • 00Minut
  • 00Sekund

Otwarcie Wirtualnych Namiotow Pikniku Naukowego za:

  • 00Godzin
  • 00Minut
Zobaczysz
Nie dbasz dzisiaj o przyrodę
 Niszczysz góry, lasy wodę
 Nie szanujesz dziś planety
 Huragany wciąż niestety
 Myślisz tylko dziś o sobie
 Jutro mieszkasz w ziemskim grobie

Sobota, 8 Maja 2021

Liczba miejsc ograniczona. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś.

Niedziela, 9 Maja 2021

Pokaz 1 "Księżyc"

Ksieżyc

Chociaż Księżyc się nie grzeje
od zarania nam jaśnieje
Na tym pokazie online będzie można zapoznać się z ciekawostkami dotyczącymi Księżyca, jego budowy i zjawisk, któremu podlega ten jedyny naturalny satelita Ziemi. Jednak głównym elementem pokazu jest model dydaktyczny wykonany przez uczniów Naszej Szkoły dotyczący ruchu Księżyca wokół Ziemi. Ten eksponat pozwala zaobserwować w przybliżony sposób nie tylko zaćmienie Słońca, ale także i Księżyca. Sprawny obserwator zauważy rozjaśnienie cienia, modelujące nocne rozświetlenie niewielkich obszarów Ziemi, które pojawi a się podczas obrotu Księżyca wokół Ziemi.
Pokaz 2 "Fuzja"

Fuzja

Gdy połączą się atomy,
z fuzji świecą nasze domy

Ten pokaz demonstruje konstrukcję i sposób działania specjalnego urządzenia, które w sposób modelowy pozwala zaobserwować procesy zachodzące podczas fuzji termojądrowej.

Pokaz 3 "Trzęsienia Ziemi"

Trzęsienia Ziemi

Nie szanujesz dziś planety,
dom zatrzęsie się niestety
Podczas tego pokazu zostanie zaprezentowany model dydaktyczny zbudowany w ramach kółka fizycznego, który pozwala zaobserwować proces rozchodzenia się drgań. Okazuje się, że drganie wywołane za pomocą silniczka w jednym miejscu rozchodzi się poprzez system sprężyn na całą powierzchnię naszego modelu. To zadziwiające, że za pomocą jednego silniczka i zmiany jego szybkości można sterować skomplikowanym procesem rozchodzenia się fali przestrzennej.
Pokaz 4 "Konwekcja"

Konwekcja

Z bliska chcesz zobaczyć chmurę
 Konwekcyjnie lecisz w górę
Podczas tego pokazu Uczestnicy zapoznają się ze zjawiskiem konwekcji, z jego konsekwencjami i roli jaką konwekcja odgrywa w kształtowaniu klimatu. Opisane i nagrane proste doświadczenia z balonikiem oraz z kartonową spiralą udawadniają, nie tylko, że konwekcja istnieje, ale także pozwalają zrozumieć istotę tego ciekawego zjawiska.
Pokaz 5 "Freon"

Freon

Ciepło, ciepło, już gorąco, 
freon grzeje na bieżąco
Ten pokaz jest bardzo intrygujący, gdyż pozwala zapoznać się nie tylko z wiedzą o chemicznych i fizycznych własnościach gazów cieplarnianych, które w głównej mierze są odpowiedzialne za wzrost średniej temperatury na całej naszej planecie w ostatnich dziesięcioleciach, ale także posiada rozbudowaną część praktyczną, w której to Uczestnik będzie mógł zaobserwować strukturę przestrzenna w/w gazów i to zarówno na podstawie modeli komputerowych jak i rzeczywistych, powstałych z prostych, drewnianych elementów.
Pokaz 6 "Harfa"

Harfa

Laser, harfa, dym, muzyka,
Dymu nie – ma struna znika
Muzyka od wieków towarzyszy człowiekowi, a harfa jest jednym z najstarszych instrumentów muzycznych. Jednak nasza harfa, wykonana w naszej szkole w ramach naszego kółka fizycznego jest bardzo nietypowa, gdyż tradycyjne metalowe struny zostały zastąpione strunami laserowymi o czerwonym zabarwieniu. Taka konstrukcja pozwala na niesamowite i efektowne granie różnych melodii, które to można zaobserwować na tym pokazie. Jeśli nie wiadomo, dlaczego harfa z czerwonymi laserami pojawiła się na pokazach związanych z klimatem, to koniecznie trzeba wejść na stronę dotyczącą tego pokazu, aby odkryć tajemniczy związek naszej harfy z ociepleniem naszego klimatu.

Obieg Wody

Brudy, ścieki, chemia w wodzie, 
burzysz obieg jej w przyrodzie

Podczas tego pokazu uczestnicy poznają zjawisko w przyrodzie, czyli cyrkulacja wody. Woda na naszej planecie zgromadzona jest w morzach, oceanach, jeziorach, rzekach, bagnach, pokrywie śnieżnej, lodowcach i zbiornikach wód podziemnych. Występuje w trzech stanach skupienia – gazowym (para wodna), ciekłym (woda) i stałym (lód). Woda stanowi kluczowy element napędowy życia w przyrodzie i dbanie o jej czystość pozwoli na bezpieczne i stabilne zadbanie o klimat.

Pokaz 8 "Covid-21"

Covid-21

Klimat dzisiaj się nam grzeje, 
COVID ciągle postrach sieje
Chyba nie trzeba nikomu opowiadać, że obecnie cały nasza planeta znajduje się trudnym dziejowym momencie, walcząc z pandemią. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy ta pandemia, jej ogromny zasięg ma związek z ociepleniem klimatu. Jednak pozostaje faktem, że w ostatnich dziesięcioleciach liczba ludzi podróżująca po całym świecie drastycznie wzrosła. Jeszcze 100 lat temu w zimowe miesiące ludzie nie podróżowali podczas urlopu do ciepłych krajów. Być może także ogromna mobilność ludzi przyczyniła się do tak szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa, który obecnie ma już kilkadziesiąt wariantów. I właśnie na tym pokazie nie tylko dowiemy się jak jest zbudowany ten wirus, ale także dzięki warsztatom online Uczestnik będzie mógł za pomocą odpowiednich programów komputerowych zobaczyć strukturę białek tego wirusa i samodzielnie dokonać groźnych mutacji, które czasami znacznie zwiększają zaraźliwość tego wirusa.