Rasz Tech

Coś tam zjeżdża, coś tam lata, czyli kącik małolata – rewolucja w mechanice


Zagadnienia związane z maszynami prostymi (równia pochyła, śruba, wielokrążek): zamiana energii potencjalnej na mechaniczną ruchu postępowego i obrotowego. Wprowadzenie maszyn prostych pozwoliło na rewolucję w wielu dziedzinach nauki.

Ten pokaz jest adresowany do młodszej publiczności, a będzie polegał na demonstracji maszyn prostych, których działanie polega na zamianie energii potencjalnej na mechaniczna ruchu postępowego i obrotowego poprzez zastosowanie różnego rodzaju zjeżdżalni oraz pętli dla samochodzików, kulek, czy walców. Dodatkowo zostaną przygotowane miarowe butelki w różnym stopniu napełnione wodą i innymi cieczami, których ruch po równi pochyłej pozwoli zaobserwować ciekawy, nierównomierny ruch, będący konsekwencją nierównomiernego rozłożenia masy wokół środka ciężkości. Będzie można zaobserwować wpływ promienia i kształtu na moment bezwładności a w konsekwencji na prędkość końcową zjeżdżających obiektów.

Poeksperymentujcie z samochodzikami, kulkami i butelkami. Sprawdźcie, jak działają niektóre maszyny proste.

Zwiedzający pod okiem instruktora będzie mógł samodzielnie przetestować zjeżdżalnie, pętle oraz ruch butelek napełnionych w różnym stopniu różnymi cieczami. Zwiedzający puszczając kulki będzie mógł obserwować przelot kulki w pętlach oraz zrozumieć zmianę energii kinetycznej w potencjalną i energii potencjalną w kinetyczną, a także działanie siły odśrodkowej.

Dane techniczne

Zdjęcia

Projekt sponsorowany przez:

Pokazy

Powrót do Piknik Naukowy 2021

Pomysłodawca pokazu:

Szef projektu:

Wykonawcy projektu:

Autorzy zdjęć & filmów:

Autorzy artykułu:

Redakcja artykułu: