Rasz Tech

Dostrzec niedostrzegalne – rewolucja w biologii i medycynie


Użycie mikroskopu świetlnego do obserwacji komórek i tkanek w preparatach gotowych oraz przygotowywanych na miejscu przez uczestników.

Pokaz opiera się na wykorzystaniu mikroskopów świetlnych z kamerą (zakres powiększeń 40x-1000x) do obserwacji preparatów bądź to wybranych przez zwiedzających z dostępnej puli, bądź przygotowywanych przez nich na miejscu. Dzięki użyciu kamer obraz mikroskopowy w czasie rzeczywistym będzie przedstawiany na ekranie, co pozwoli na zaangażowanie większej liczby zwiedzających w tym samym czasie.

Zwiedzający zapoznają się z podstawami działania mikroskopu świetlnego, techniką mikroskopowania i sposobem przygotowywania preparatów mikroskopowych (barwienia). Prowadzący będą także omawiali biologię obserwowanych preparatów.

Pula gotowych preparatów będzie obejmować komórki bakterii, grzybów, roślin i zwierząt (w tym tkanki ssacze). Na miejscu uczestnicy będą mogli przygotować pod okiem prowadzących pokaz m.in. preparaty drożdży piekarniczych, wody ze stawu, rozwielitek, komórek roślinnych magazynujących skrobię, bakterii jogurtowych oraz własnych komórek nabłonkowych. W tym ostatnim przypadku materiał będzie pobierany osobiście przez zwiedzających za pomocą sterylnej wymazówki.

Wynalezienie mikroskopu pozwoliło dostrzec niedostrzegalne wcześniej dla nas komórki – podstawowe jednostki budowy żywych organizmów. Przekonajcie się, jak różnorodny jest ich mikroświat, samemu przygotowując i oglądając preparaty mikroskopowe.

W zależności od wyboru zwiedzającego: tylko obserwacja mikroskopowa gotowych preparatów (bezpośrednio pod mikroskopem / obraz mikroskopowy na ekranie) lub także wykonanie własnych preparatów mikroskopowych pod okiem prowadzących pokazy.

Dane techniczne

Zdjęcia

Projekt sponsorowany przez:

Pokazy

Powrót do Piknik Naukowy 2021

Pomysłodawca pokazu:

Szef projektu:

Wykonawcy projektu:

Autorzy zdjęć & filmów:

Autorzy artykułu:

Redakcja artykułu: